Masarykova univerzita

Uplatnění absolventů MUNI 2017–2018 v praxi

Sběr dat byl ukončen!

Vážené absolventky, vážení absolventi,

Masarykova univerzita letos již podvanácté uskutečňuje dotazníkové šetření mezi svými absolventy. Cílem průzkumu je zjistit, s jakou strategií vstupují naši absolventi na trh práce, jaké mají profesní uplatnění a jaké předpoklady pro získání zaměstnání jim dalo studium na MU.

O odpovědi touto cestou žádáme absolventy magisterského prezenčního studia všech fakult Masarykovy univerzity, kteří ukončili své studium v letech 2017 a 2018.

Vážené absolventky, vážení absolventi, rád bych Vás požádal o odpovědi na soubor otázek v dotazníku, které pro nás budou velmi cennou zpětnou vazbou. Za Vaše upřímné odpovědi a čas věnovaný vyplňování dotazníku Vám velmi děkuji.

Se srdečným pozdravem

Martin Bareš
rektor


Sběr dat probíhá cestou internetového dotazníku a je přísně anonymní. Jako poděkování za vyplnění dotazníku obdrží 5 z Vás, kteří budou vylosováni, univerzitní mikinu!

Informace o výzkumném projektu naleznete ZDE.

Dotazník, prosím, vyplňte nejpozději do 4. 5. 2020. Děkujeme za spolupráci.

Za realizační tým šetření:
Ing. Ivana Gerlová (Odbor pro strategii Rektorátu MU, kontakt: gerlova@rect.muni.cz)
PhDr. Jaroslav Nekuda (Ekonomicko-správní fakulta MU, kontakt: nekuda@econ.muni.cz)

Pokud se nechcete výzkumu zúčastnit, zavřete nyní, prosím, okno prohlížeče.

Zadejte, prosím, své heslo pro vstup do dotazníku: